1. EXCLUSIVEKIDS.RO va păstra confidenţialitatea informaţiilor de orice natura pe care le furnizaţi. Dezvăluirea informaţiilor furnizate se va putea face doar în condiţiile menţionate în prezentul Document.

2. Nicio declaraţie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimtamantul prealabil scris al Vânzătorului.

3. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi Vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informaţii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul Site-ului. EXCLUSIVEKIDS.RO nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, daca legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

4. Prin înscrierea în baza de date a EXCLUSIVEKIDS.RO Clientul/Cumpărătorul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat de către terţi, parteneri ai EXCLUSIVEKIDS.RO : furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător şi Vânzător, precum si de agenţii de stat, guvernamentale, atunci când legislaţia specifica prevede acest lucru; cat şi de alte companii cu care EXCLUSIVEKIDS.RO poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţa a Bunurilor şi/sau a Serviciilor etc.